Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/biblia/lykeio-gerontwn

Λύκειο γερόντων

Ηλίας Κουτσούκος, «Ο λύκος που γέρασε», εκδ. Bibliothèque 2019