Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/biblia/h-filologikh-kai-arxaiologikh-paideia-toy-drosinh

Η φιλολογική και αρχαιολογική παιδεία του Δροσίνη

Αντώνης Ν. Μαστραπάς, «Η Έρση και η αρχαιογνωσία του Γεωργίου Δροσίνη – Συμβολή στη βιογραφία του», Μανδραγόρας 2018