Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/dokimio/o-omhros-kai-to-alfabhto

Ο Όμηρος και το αλφάβητο

Με αφορμή το ομώνυμο βιβλίο του Νάνου Βαλαωρίτη