Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/poiisi-kai-pezografia/diafanos-amlet-kai-alla-poihmata

Διάφανος Άμλετ και άλλα ποιήματα