Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/poiisi-kai-pezografia/o-skylomaxos

Ο Σκυλομάχος