Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/poiisi-kai-pezografia/o-thisairos-toi-ksenoi

Ο θησαυρός του ξένου