Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/poiisi-kai-pezografia/i-mideia-sti-niso-tis-kirkis

Η Μήδεια στη νήσο της Κίρκης