Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/afierwma/treis-ypenoymiseis

ΔEN (Τρεις υπενθυμίσεις)