Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/poiisi-kai-pezografia/tria-poiimata

Ατμοί & άλλα ποιήματα

Καταφρονεμένα μυαλά

Ατμοί

Θείο δώρο