Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/afierwma/opws-ton-oymamai

Όπως τον θυμάμαι