Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/poiisi-kai-pezografia/dyo-poiimata-1

Άφιξη καθημερινή / Με της αυγής το φως

Άφιξη καθημερινή…

Με της αυγής το φως…