Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/klimakes/altsxaimer-a

Αμνησία {Α΄}