Χάρτης 15 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-15/moysikh/ta-paidia-toy-peiraia-kai-oi-metepeita

«Τα παιδιά του Πειραιά» και οι μετέπειτα