Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/biblia/eso-alypos-oti-mikron-to-diaforon

Έσο άλυπος, ότι μικρόν το διάφορον

Κώστας Βούλγαρης, «Η αλήθεια και ο άλυπος θάνατος», Βιβλιόραμα 2019