Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/klimakes/h-dikh-moy-edessa

Η δική μου Έδεσσα