Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/diereynhseis/dekapente-silloghismoi

Δεκαπέντε συλλογισμοί