Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/diereynhseis/arnitika-kharaktiristika-svisimata-kai-nees-ghrammes

Aρνητικά χαρακτηριστικά / Σβησίματα και νέες γραμμές