Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/metafrash/tessera-poihmata

Τέσσερα ποιήματα

Άβαλον

Η πόρτα

Μια χελώνα

Sodus