Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/poiisi-kai-pezografia/dyo-eikones

Δύο εικόνες

Εκατόν πενήντα τρία ψάρια

Πέρα βρέχει