Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/poiisi-kai-pezografia/h-gata

Η γάτα