Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/poiisi-kai-pezografia/soybenir-alla-poihmata

Σάββατο & άλλα ποιήματα

Ό,τι έχω

Αυτό το στέρνο

Η φούστα

Ρόθκο, 1949

Cricket

Σάββατο