Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/afierwma/diakrivosi-sympleisi-ektimisi-tria-mi-anamenomena-skholia-tis-matsis-khatzilazaroi

Διακρίβωση, σύμπλευση, εκτίμηση: τρία μη αναμενόμενα σχόλια της Μάτσης Χατζηλαζάρου