Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/biblia/enoratiko-paoos-kai-pragmatologikh-gnwsh

Ενορατικό πάθος και πραγματολογική γνώση

Σταύρος Ζαφειρίου, «Τα φυσικά πράγματα», Νεφέλη 2019