Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/afierwma/makry-to-ghighnesthai-thilia-thilia-ta-kompiasmata-toi-eghw-matsi-khatzilazaroi-i-pliris-pothon-mpros-sto-parathiro-me-tis-fovies

Μάτση Χατζηλαζάρου: Η πλήρης πόθων μπρος στο παράθυρο με τις φοβίες