Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/pyxides/mikri-klimaka-ghiannis-zervas-ifigheneia-siafaka-vania-syrmoi

Μικρή Κλίμακα: Γιάννης Ζέρβας, Ιφιγένεια Σιαφάκα, Βάνια Σύρμου