Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/dokimio/h-poihsis-einai-anaptyxis-stilbontos-podhlatoy

Η ποίησις είναι ανάπτυξι στίλβοντος ποδηλάτου