Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/dokimio/melopoihsh-mia-istoria-gia-stixoys-kai-gia-notes

Μελοποίηση, μια ιστορία για στίχους και για νότες