Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/hartaki/h-myrmhgkofwlia

Η μυρμηγκοφωλιά