Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/klimakes/o-stephen-hawking-diafora-meta-ta-fysika-kai-egw

Ο Stephen Hawking, διάφορα μετά τα φυσικά και εγώ