Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/tehnasmata/iskembe-corbasi-xaikoy-gia-gero-stomaxi

Χαϊκού για γερό στομάχι