Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/klimakes/epistolh-ston-poihth-andrea-empeirikon

Επιστολή στον ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκον