Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/hartaki/synenteyxh-me-thn-kwnstantia-swthrioy

Συνέντευξη με την Κωνσταντία Σωτηρίου