Χάρτης 46 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-46/zwologikos-khpos/i-ghata-moi

Η γάτα μου / Οι λέξεις που αγαπώ