Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/biblia/sta-dika-toy-xwrika-ydata

Στα δικά του χωρικά ύδατα

Δημήτρης Δασκαλόπουλος, «Χωρικά ύδατα», Μελάνι 2020