Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/selides-luis-sepoulveda/o-kafes

Ο καφές