Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/klimakes/mh-madas-th-margarita-estw-ki-an-einai-xarths

Mη μαδάς τη μαργαρίτα, έστω κι αν είναι χάρτης!