Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/klimakes/noigkantres

Νοϊγκάντρες

και καλή πρωτομαγιά!