Χάρτης 17 - ΜΑΪΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-17/poiisi-kai-pezografia/dyo-poihmata

Δύο ποιήματα

Ας πω μια ιστορία. Μια ιστορία για το χέρι.

Μάλλον γι’ αυτό