Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/kinhmatografos/the-truman-show-1998-toy-peter-weir

«The Truman Show» (1998), του Peter Weir