Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/biblia/paoh-kai-paohmata-syggrafewn

Πάθη και παθήματα συγγραφέων

Ηρώ Νικοπούλου, «Ηρώ Νικολοπούλου (και άλλες συντεχνιακές ιστορίες)», Γαβριηλίδης 2019