Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/biblia/koilades-toy-foboy

Κοιλάδες του φόβου

Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, «Κοιλάδες του φόβου», Εκκρεμές 2019