Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/metafrash/synaxaria

Συναξάρια

Βίος της Μπόνα

Βίος της Τάσα Μπογιανόσκα

Η λευκή θεία

Κοίμησις της θείας Μένκα

Ορντέ

Άγιος Σπυρίδων ο Νέος