Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/pyxides/h-anadysh-toy-naoy

Η ανάδυση του ναού