Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/dokimio/dhmhtrhs-dhmhtriadhs-xwra-swmata-lexeis

Δημήτρης Δημητριάδης, χώρα, σώματα, λέξεις