Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/poiisi-kai-pezografia/dyo-poihmata

Δύο ποιήματα

Η γραμματική του Έρωτα

Πρώτη ύλη