Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/poiisi-kai-pezografia/h-asprh-poylada

Η άσπρη πουλάδα