Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/poiisi-kai-pezografia/pros-to-taxydromeio-toy-oyranoy

Προς το ταχυδρομείο του ουρανού