Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/afierwma/treis-istories-xronopoiwn

Πέντε αλλεπάλληλες ιστορίες χρονοποιών

Προοίμιο στις οδηγίες για το κούρδισμα του ρολογιού

Η καθημερινή εφημερίδα καθημερινά

Οδηγίες για το πώς να κλάψετε

Χελώνες και κρονόπιο

Συντήρηση των αναμνήσεων