Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/klimakes/enas-etairos-toy-triniti

Ένας εταίρος του Τρίνιτι

Σχάμα ἄειδε θεά