Χάρτης 2 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-2/biblia/margkaret-atgoynt-to-paidi-ths-trikymias

Μάργκαρετ Άτγουντ «Το παιδί της Τρικυμίας»